Afgelastingen

Een update n.a.v. de laatste ontwikkelingen

Beste leden

VAN DE VOORZITTER

STOPPEN
Als je lang iets doet komt er een moment dat je gaat nadenken. Nadenken: ga ik door of stop ik ermee? Mede door deze Corona-tijd heb ik besloten om te stoppen.
Ik heb besloten om te stoppen met mijn persoonlijke groet om iedereen die de zaal binnenkomt te verwelkomen met “een hand van de voorzitter”. Het is niet meer van deze tijd en ook nu niet meer verantwoord. 
Besteed ik dan geen aandacht meer aan jullie? Reken maar van yes!
Mijn “hand van de voorzitter” wordt ingeruild voor de “voet-voel van de voorzitter”. Bij een begroeting zal ik (uiteraard bij instemming van de ander) mijn rechtervoet aanbieden voor een begroeting. De ander kan dan zijn of haar voet aanbieden voor een veeg tegen/langs mijn rechtervoet. 
In eerste instantie wilde ik deze begroeting een voet-veeg noemen, maar er zijn redenen om de begroeting niet zo te noemen. De “voet-voel” kan kort zijn, maar mag ook langer plaatsvinden. Een handdruk duurde namelijk vroeger ook de ene keer langer dan de andere keer.

CORONA-UPDATE
Op maandag 29 juni heeft het bestuur voor het eerst weer live vergaderd. In de afgelopen maanden is er wel regelmatig onderling telefonisch overleg geweest, nu kon het eindelijk weer face-to-face (in huize Claudia, met inachtneming van anderhalf meter afstand van elkaar).We hebben over diverse zaken gesproken, deze willen wij met jullie delen.

  • Het is gebruikelijk om jaarlijks medio augustus/september onze ALV ( Algemene Leden Vergadering) te houden. Zoals het er nu uitziet zullen we de ALV op een later tijdstip moeten houden aangezien het nog steeds onverantwoord is om met velen in een kleine ruimte te zijn. Wel zullen de jaarstukken half augustus jullie worden toegestuurd.
  • De afgelopen maanden zijn wij onze maandelijkse financiële huurverplichting gewoon nagekomen (op verzoek van de verhuurder), dit ondanks het niet gebruiken van de zaal. Ondertussen hebben we begrepen dat de Overheid een noodfonds heeft om verenigingen als de onze financieel te compenseren voor de geleden “schade”. Helaas zal het nog even duren voordat wij gecompenseerd worden, we weten allen dat de overheid traag werkt in zulke gevallen.
  • We hebben als bestuur besloten om de zaal voor alle leden (dus ook voor 55+’ers!) te huren vanaf dinsdagavond 7 juli tussen 19:30 en 21:30, als overbrugging naar het nieuwe seizoen. We zullen de zaal dusdanig inrichten dat alle tafels een centercourt zijn (elke tafel is omgeven door afscheidingshekken en er zijn looplijnen om de tafels te bereiken). We hebben berekend dat er 12 tafels verantwoord neergezet kunnen worden, er kunnen dus 24 personen tegelijkertijd tafeltennissen. Er mag onder geen beding (vooralsnog) worden gedubbeld! De zaal zal goed worden geventileerd: de bovenramen zullen worden open gezet en tevens de nooddeur (aan het einde van de tribune). Bij binnenkomst is er een desinfecterende handgel beschikbaar, gebruik deze! De tafels zullen, na gebruik, met een spray worden ontsmet. Over de openstelling van bar Bloemstede kunnen we nog niets melden. De douches en toiletten zijn gelukkig wel weer beschikbaar. Voorlopig is het verstandig om zelf consumpties mee te nemen.
  • We willen alle leden die gebruik gaan maken van onze zomeropenstelling op het hart drukken om alle regels rondom coronapreventie na te leven. Dus: ben je ziek(erig), kom NIET naar de zaal! Hou afstand van elkaar, bij binnenkomst, op de tribune, achter de tafel en in de kleedkamers! En vertrouw je het allemaal niet……blijf nog even weg! Iedereen die toch komt, daar gaan we vanuit dat iedereen beseft dat gezond verstand gebruikt moet worden en dat een ieder op eigen risico mag sporten bij ons.

Tevens nog een verzoek aan leden die voornemens zijn om te komen sporten:we zoeken enkele vrijwilligers die om 19:15 in de zaal zijn om mee te helpen met het opzetten van alles. Graag mij ( tonvantsant@ziggo.nl ) mailen als je kunt komen helpen, zo heb ik overzicht hoeveel mensen komen helpen.
Uw voorzitter Ton van ,t Sant