Afgelastingen

In verband met het coronavirus zijn alle wedstrijden en trainingen afgelast. Dit geldt ook voor de 55+ groep op woensdagmidag. De regering heeft het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht verlengd tot 1 September. Voor tafeltennis betekent dit dat tot in ieder geval 19 Mei er nog geen verandering in de huidige situatie zal komen, dus ook nog geen 1,5 meter tafeltennis in de sportaccommodaties. Zodra er wijzigingen zijn zullen wij U hiervan op de hoogte brengen.

Beste ttv Maarssenleden

Het zijn bizarre en verwarrende tijden. Het covid-19 virus heeft de gehele wereldbevolking in z’n greep, ongekend voor een ieder. Waar, wanneer en vooral hoe het eindigt is nog onbekend. dat we allen nu niet mogen tafeltennissen, een ieder op zijn/haar niveau ( recreant, competitiespeler, 55+er,jeugdlid ) is bijzaak in vergelijking met de instortende economie, omvallende ondernemingen en ondernemers, maar vooral bij alle leed vanwege gezondheidsproblemen van mensen, persoonlijk, of bij hun familie, vrienden of kennissen.

Nog even is er geen licht aan het einde van de tunnel, heb geduld en blijf de aanwijzingen van de overheid opvolgen. Alleen zo kunnen we er uit komen.

Naast alle ellende zie ik toch een lichtpuntje, een kleintje. Door deze ellende zie en merk ik een grotere verbondenheid tussen de mensen onderling, het lijkt of we meer om elkaar geven en met elkaar rekening houden dan voorheen. Als dat echt zo is, laten we dan met elkaar afspreken dit ook vol te houden als we dit allemaal achter de rug hebben!

Ik wens u allen heel veel sterkte, maar vooral wijsheid de komende periode

Uw voorzitter en medemens

Ton van’t Sant

Een update n.a.v. de laatste ontwikkelingen

Beste leden

Wellicht heeft u belangstellend het nieuws gevolgd i.v.m. de versoepelingen van de maatregelen rondom het Coronavirus ( covid-19). Wellicht is het u dus ook niet ontgaan dat er tot 1 september a.s. niet getafeltennist mag worden in verenigingsverband, dit omdat tafeltennis valt onder de binnensporten. Jammer, maar helaas een concreet gegeven. Het virus waart nog te veel rond en maakt dagelijks nog zeer veel slachtoffers. ook is he onbekend of er nog een tweede golf komt met daarbij wederom maatregelen, opgelegd door de overheid.

Wij allen ervaren de consequenties van het virus, we kennen allemaal wel iemand die ( ernstig ) ziek is geworden of erger nog, is overleden. We zijn veel aan huis gebonden en missen het persoonlijk contact met familie, vrienden en kennissen, onze ( geplande ) vakantie(s) gaan niet door en we mogen niet in verenigingsverband sporten ( behalve sportief ook een sociaal gemis ) , enz.., enz..,

Iedereen heeft een visie of mening over deze situatie, de een vindt de maatregelen terecht, de ander overdreven en onterecht. de een vindt de versoepelingen terecht, de ander dom en onterecht. Zelf ben ik blij met de koers die er wordt gevaren en ben ik blij dat ik zelf geen keuzes of overwegingen hoef te maken, ik hoef alleen op te volgen. gelukkig volgt de meerderheid van de bevolking ook, een slimme keuze.

Het bestuur ( uw bestuur ) van ttv Maarssen houdt nauw in de gaten hoe alles loopt en is al achter de schermen bezig met de “nieuwe”situatie, hopelijk dus vanaf 1 september. Wellicht zullen wij dan direct starten met de Algemene Ledenvergadering om met U de actualiteit te bespreken. Tot die tijd kam ik U alleen maar sterkte wensen en hoop dat U slim en verstandig blijft omgaan met de maatregelen.

Mochten er binnenkort nieuwe ontwikkelingen zijn. zowel positief als negatief, zal er vanuit de vereniging met U worden gecommuniceerd.

Ton van ’t Sant

Voorzitter ttv Maarssen.